Chełm: Czy mieszkańcy chcą powiększenia miasta?

Mieszkańcy Chełma zdecydują, czy chcą poszerzenia granic administracyjnych miasta. – Stajemy przed wielką szansą, która umożliwia nam dalszy rozwój naszego miasta, a co za tym idzie również całego regionu – mówi prezydent Chełma Jakub Banaszek. Konsultacje trwają. Wcześniej zakończyły się w gminie Chełm. Tu mieszkańcy zdecydowanie odrzucili pomysł dołączenia do miasta.

Jaki korzyści przyniesie powiększenie Chełma?

– Poszerzenie granic Chełma, pozyskanie nowych terenów o potencjalnie inwestycyjnym charakterze, których obecnie miastu brakuje, otwiera przed nami nowe perspektywy. Naszym celem jest utworzenie Euro-Parku, czyli strefy aktywności gospodarczej z prawdziwego zdarzenia, która przyciągnie dużych inwestorów i zagwarantuje tysiące nowych, tak bardzo potrzebnych, miejsc pracy. Nie mam wątpliwości, że głos „za” poszerzeniem granic Chełma będzie jednocześnie głosem „za” lepszą przyszłością kolejnych pokoleń całej Ziemi Chełmskiej. Jeszcze raz zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, które – nie boję się tego stwierdzenia – mają dla wszystkich mieszkańców zarówno Chełma, jak i regionu, historyczne znaczenie – przekonuje prezydent Chełma.

Głosować można do 7 grudnia, za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej https://chelm.konsultuje.pl/konsultacje
ℹ Zagłosować można w specjalnie utworzonych punktach konsultacyjnych, w których udostępnione są komputery z dostępem do ww. platformy, w dni robocze w następujących miejscach:
🔴 Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 – w godzinach od 7:30 do 15:30,
🔴 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40 – w godzinach od 7:30 do 15:30,
🔴 Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 – w godzinach od 8:00 do 16:00.