Chełm: Głos mają mieszkańcy

Mieszkańcy Chełma mogą wypowiedzieć się od środy w sprawie poszerzenia granic administracyjnych. Tym razem to mieszkańcy miasta wskażą, czy chcą, żeby było większe. Chodzi o możliwe przyłączenie miejscowości należących w te chwili nie do miasta, tylko do gminy Chełm.
Jak głosować?
Głosować można za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej https://chelm.konsultuje.pl/konsultacje. Na stronie są wszystkie niezbędne informacje dotyczące całego procesu.
Miasto Chełm zapewni możliwość wyrażenia opinii w utworzonych do tego celu punktach konsultacyjnych, w których udostępnione zostaną komputery z dostępem do ww. platformy, w dni robocze w następujących miejscach:
1) Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65 – w godzinach od 7:30 do 15:30,
2) Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40 – w godzinach od 7:30 do 15:30,
3) Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 – w godzinach od 8:00 do 16:00.
Konsultacje trwają od 24 listopada do 7 grudnia. W konsultacjach mogą wziąć udział osoby zameldowane w Chełmie.