Gmina Głusk: Świetlica w Mętowie do przebudowy

Gmina Głusk podpisała umowę z firmą, która przebuduje budynek OSP w Mętowie na świetlicę. Według umowy, prace powinny być wykonane w ciągu 12 miesięcy. Fundusze na ten cel, w większości samorząd pozyskał ze źródeł zewnętrznych.

Świetlica z prawdziwego zdarzenia powstanie po przebudowie istniejącej kondygnacji. Według projektu, będzie tam duża sala, toalety, kuchnia z pralnią oraz siłownia. Oprócz robót remontowo-budowlanych firma, która wygrała przetarg, dostarczy również niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.
Szacowany koszt inwestycji to blisko 1 milion 760 tysięcy złotych. Jak wskazują wyliczenia, to o prawie 350 tysięcy więcej niż przewidywał początkowy kosztorys. Jednak, podczas ostatniej sesji rada gminy zgodziła się na zwiększenie środków i realizację inwestycji.

Nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mętów” to ostatnie z kilku zadań objętych projektem pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Głusk” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Źródło/Foto: UG Głusk