Komarów Osada: 79. rocznica wysiedleń

Mieszkańcy gminy Komarów-Osada i przedstawiciele samorządu w czwartek (14.01) uczcili pamięć ofiar wysiedleń 12 miejscowości z przełomu lat 1942 – 1943. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w 1939 roku, przy tablicy upamiętniającej zamordowanych w czasie II wojny światowej oraz przy pomniku ofiar lat wojny i okupacji.

Uroczystość w tym roku z powodu pandemii przybrała skromniejszy charakter niż dotąd. Miejscowe władze reprezentowali wójt gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska i wiceprzewodniczący rady gminy Edward Schab. Towarzyszyli im przedstawiciele jednostek organizacyjnych i mieszkańcy gminy.

Wysiedlenia w gminie Komarów-Osada z przełomu grudnia 1942 i stycznia 1943 roku były częścią, przeprowadzonej na szeroką skalę akcji. Hitlerowcy rozpoczęli wysiedlenia na Zamojszczyźnie w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Do sierpnia następnego roku okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację prawie 300 polskich wsi. Ponad 100 tys. mieszkańców tych miejscowości, w tym około 30 tysięcy dzieci, zostało wypędzonych z domów. Umieszczano ich w obozach w Zwierzyńcu i Zamościu. Dzieci kierowano w głąb kraju, zwykle w kierunku Warszawy bądź do III Rzeszy. Niemieccy koloniści z Besarabii i Chorwacji oraz koloniści ukraińscy zajmowali miejsca wywiezionych Polaków i przejmowali opuszczone przez nich gospodarstwa.

W gminie Komarów-Osada całkowicie wysiedlono miejscowości: Dub, Huta Komarów, Janówka, Komarów-Osada, Komarów Wieś, Krzywystok, Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica Śniatycka i Zubowice. Sam Komarów był wysiedlany dwukrotnie – 14 grudnia 1942 i 17 stycznia 1943 roku. W obydwu akcja łącznie zginęło 51 osób, w tym 16 kobiet i 3 dzieci.

Świadkiem tamtych tragicznych wydarzeń był pan Tadeusz Olszewski, mieszkaniec gminy Komarów-Osada, wówczas 11-latni chłopiec. Jego wspomnienia są dostępne poniżej:

 

 

Źródło: UG Komarów-Osada, www.ias24.eu