LUBELSKIE: Kolejny odcinek S19

Znamy wykonawców zainteresowanych zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej S19 na odcinku Kock – Lubartów. Wpłynęło dziewięć ofert.

Najniższą ofertę na kwotę 389 997 651,98 zł złożyło konsorcjum firm RUBAU Polska i Poltores. Budżet zamawiającego wynosi 439 500 000 zł

Pozostałe oferty:

  • Strabag – 393 279 707,96 zł
  • Budimex – 410 466 292,59 zł
  • Mota-Engil Central Europe – 414 807 051 zł
  • konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner) – 415 209 802,35 zł
  • konsorcjum Unibep (lider), Budrex oraz Value Engineering (partnerzy) – 421 934 546,36 zł
  • Polaqua – 426 156 289,44 zł
  • konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner) – 435 971 138,74 zł
  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR – 461 250 000 zł

Podpisanie umowy

Oferty zostaną teraz przeanalizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale przyszłego roku.
Wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji zadeklarowali skrócenie czasu, z 39 do 36 miesięcy, na prace projektowe i roboty wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Wykonawcy maksymalnie wydłużyli także termin gwarancji jakości o 5 lat.

Kock – Lubartów

Odcinek między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19.
Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19.
Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.
W ramach zadania powstaną także drogi obsługujące przyległe tereny, siedem wiaduktów, dwie kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.