Lubelskie: Przekazanie dotacji celowej.

Podpisanie umów na przekazanie dotacji celowej na

modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego podpisali dzisiaj umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na 2021 rok. Podpisano pierwsze 40 umów, na łączną kwotę ponad 3 mln zł, z ponad 90, które zostaną zawarte w bieżącym roku. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu gminy zmodernizują ponad 21 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa lubelskiego.

 

Przedmiotowe odcinki dróg przebiegają przez tereny rolnicze, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności związanej z przeróżnymi uprawami. Ponadto, drogi te wpłyną na ochronę gruntów rolnych i poprawę warunków gospodarowania mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

 

Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy zarówno jakości jak i bezpieczeństwa dojazdów mieszkańcom do swoich gospodarstw oraz gruntów rolnychdodał członek zarządu Zdzisław Szwed.

 

Wysokość przekazywanej dotacji celowej na realizowane zadania wynosi w przypadku budowy drogi do 70% wartości brutto kosztów kwalifikowalnych, z kolei przy modernizacji drogi do 60% wartości brutto kosztów kwalifikowalnych.

 

 

 

 

 

Zestawienie zawartych umów na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego.

 

Lp. Powiat Gmina
1. krasnostawski Gmina Fajsławice
2. tomaszowski Gmina Miejska Lubycza Królewska
3. janowski Gmina Dzwola
4. lubelski Gmina Wysokie
5. tomaszowski Gmina Rachanie
6. łukowski Gmina Stoczek Łukowski
7. kraśnicki Gmina Dzierzkowice
8. tomaszowski Gmina Telatyn
9. zamojski Gmina Stary Zamość
10. hrubieszowski Miasto Hrubieszów
11. kraśnicki Gmina Gościeradów
12. janowski Gmina Potok Wielki
13. kraśnicki Gmina Miejska Urzędów
14. puławski Gmina Wąwolnica
15. lubelski Gmina Jastków
16. hrubieszowski Gmina Trzeszczany
17. biłgorajski Gmina Miejska Goraj
18. zamojski

 

Gmina Zamość
19. biłgorajski Gmina Łukowa
20. lubartowski Gmina Miejska Ostrów Lubelski
21. lubelski Gmina Garbów
22. kraśnicki Gmina Szastarka
23. hrubieszowski Gmina Hrubieszów
24. tomaszowski Gmina Krynice
25. puławski Gmina Kurów
26. puławski Gmina Baranów
27. zamojski Gmina Sułów
28. łukowski Gmina Łuków
29. lubartowski Gmina Serniki
30. chełmski Gmina Żmudź
31. rycki Gmina Miejska Ryki
32. rycki Gmina Ułęż
33. łukowski Gmina Adamów
34. krasnostawski Gmina Rudnik
35. zamojski Gmina Radecznica
36. chełmski Gmina Leśniowice
37. świdnicki Gmina Mełgiew
38. lubelski Gmina Wojciechów
39. radzyński Gmina Czemierniki
40. zamojski Gmina Sitno

 

                                                                     

 

Podpisanie umów na przekazanie dotacji celowej na

modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego podpisali dzisiaj umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na 2021 rok. Podpisano pierwsze 40 umów, na łączną kwotę ponad 3 mln zł, z ponad 90, które zostaną zawarte w bieżącym roku. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu gminy zmodernizują ponad 21 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa lubelskiego.

 

Przedmiotowe odcinki dróg przebiegają przez tereny rolnicze, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności związanej z przeróżnymi uprawami. Ponadto, drogi te wpłyną na ochronę gruntów rolnych i poprawę warunków gospodarowania mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

 

Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy zarówno jakości jak i bezpieczeństwa dojazdów mieszkańcom do swoich gospodarstw oraz gruntów rolnychdodał członek zarządu Zdzisław Szwed.

 

Wysokość przekazywanej dotacji celowej na realizowane zadania wynosi w przypadku budowy drogi do 70% wartości brutto kosztów kwalifikowalnych, z kolei przy modernizacji drogi do 60% wartości brutto kosztów kwalifikowalnych.

 

 

 

 

 

Zestawienie zawartych umów na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego.

 

Lp. Powiat Gmina
1. krasnostawski Gmina Fajsławice
2. tomaszowski Gmina Miejska Lubycza Królewska
3. janowski Gmina Dzwola
4. lubelski Gmina Wysokie
5. tomaszowski Gmina Rachanie
6. łukowski Gmina Stoczek Łukowski
7. kraśnicki Gmina Dzierzkowice
8. tomaszowski Gmina Telatyn
9. zamojski Gmina Stary Zamość
10. hrubieszowski Miasto Hrubieszów
11. kraśnicki Gmina Gościeradów
12. janowski Gmina Potok Wielki
13. kraśnicki Gmina Miejska Urzędów
14. puławski Gmina Wąwolnica
15. lubelski Gmina Jastków
16. hrubieszowski Gmina Trzeszczany
17. biłgorajski Gmina Miejska Goraj
18. zamojski

 

Gmina Zamość
19. biłgorajski Gmina Łukowa
20. lubartowski Gmina Miejska Ostrów Lubelski
21. lubelski Gmina Garbów
22. kraśnicki Gmina Szastarka
23. hrubieszowski Gmina Hrubieszów
24. tomaszowski Gmina Krynice
25. puławski Gmina Kurów
26. puławski Gmina Baranów
27. zamojski Gmina Sułów
28. łukowski Gmina Łuków
29. lubartowski Gmina Serniki
30. chełmski Gmina Żmudź
31. rycki Gmina Miejska Ryki
32. rycki Gmina Ułęż
33. łukowski Gmina Adamów
34. krasnostawski Gmina Rudnik
35. zamojski Gmina Radecznica
36. chełmski Gmina Leśniowice
37. świdnicki Gmina Mełgiew
38. lubelski Gmina Wojciechów
39. radzyński Gmina Czemierniki
40. zamojski Gmina Sitno