Lubelskie: Trzy umowy na wykonanie dokumentacji projektów w ramach Programu Kolej+ podpisane

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja podczas, której zostały podpisane trzy umowy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla części projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego do realizacji w ramach Programu Kolej+. Łączny koszt wykonania dokumentacji dla umów to blisko 2,7 mln złotych.

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna kolej” – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 Rewolucja kolejowa w Lubelskiem to długi proces, ale jesteśmy przekonani,
że do roku 2030 uda się nam zrealizować kluczowe projekty dotyczące infrastruktury
i transportu kolejowego –
 dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

 Mam nadzieję, że opracowana dokumentacja pozwoli skutecznie aplikować o środki finansowe na realizację ambitnych planów województwa lubelskiego – podsumował przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

źródło: Urząd Marszałkowski