Lubelskie: Uczniowie są odporni na COVID?

Duży problem ze szczepianiami uczniów na Lubelszczyźnie. W województwie lubelskim jest ponad 108 tys. uczniów w wieku 12-20 lat. Poziom zaszczepienia w poszczególnych rocznikach wynosi od kilkunastu do 36 procent. Zdecydowanie za mało, mówią dyrektorzy szkół i władze regionu.

W szkołach rozpoczyna się akcja szczepień uczniów przeciw COVID. W trybie natychmiastowym, trzeba dotrzeć do szkół, a przede wszystkim do rodziców i uczniów:
– Jesteśmy w trakcie realizacji planu działań Ministerstwa Edukacji i Nauki związanego z powrotem uczniów do szkół, a w ślad za tym rozpoczęcia akcji szczepień dzieci i młodzieży. Pierwszy etap, w pierwszym tygodniu, to była akcja informacyjna. Później nawiązywanie kontaktów przez szkoły z podmiotami leczniczymi, które realizują programy szczepień, przede wszystkim populacyjne. Ten tydzień poświęcony jest rozpoczęciu realizacji praktycznego szczepień, nie tylko dzieci i młodzieży, ale i członków ich rodzin – mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka.
Dane dotyczące zainteresowania procesem szczepień na terenie województwa lubelskiego, cały czas zbiera i aktualizuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Wolę zaszczepienia w naszym województwie wyraziło 2 tys. 19 uczniów, 587 rodziców, 65 członków rodzin i 45 pracowników szkoły. Z przekazanych informacji wynika też, że mobilne punkty szczepień zostaną zorganizowane w województwie w 27 szkołach, w 14 przypadkach będzie to dotyczyło szkół podstawowych. Natomiast w 390 przypadkach dyrektorzy szkół nawiązali współpracę z funkcjonującym już punktem szczepień, będącym w niezbyt dużej odległości od szkoły, i te szczepienia będą zrealizowane będą w tych punktach. W województwie lubelskim, w przedziale wiekowym 12-17 lat mamy 87 tys. 808 uczniów, a w przedziale 18-20  lat – 20 tys. 376 – informuje Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

W całej Polsce dyrektorzy szkół zebrali od rodziców uczniów uprawnionych do szczepienia przeciwko COViD-19 w sumie 48 303 deklaracji o chęci zaszczepienia dziecka w ramach akcji szczepień organizowanych przez szkoły. Obecnie w skali całego kraju zaszczepionych jest 34,40 proc. uczniów w wieku 12-18 lat.