Lubelskie: Wielkanocne konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich działających w Kołach Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursach wielkanocnych. Prace konkursowe należy przesłać do 17 marca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkursy rękodzieła wielkanocnego organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mają na celu kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów i tradycji  Wielkiej Nocy. Ludowe zwyczaje tworzenia domowych pisanek, palm czy ozdób świątecznych odchodzą w coraz większe zapomnienie, dlatego aby przetrwały niezbędne jest zaangażowanie twórców ludowych.

Wykonane prace należy zgłaszać do czterech oddzielnych konkursów:

1.Konkurs na najpiękniejsze palmy wielkanocne „Cudna nienudna palma wielkanocna”.

2.Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”.

3.Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną „Wielkanocne skrapowanie z jajem”.

4.Konkurs na stroik „Lubelskie tradycyjne stroiki wielkanocne”.

Dla laureatów każdego z konkursów wielkanocnych zostaną przyznane nagrody rzeczowe:

  • za zajęcie I, II oraz III miejsca;
  • za wyróżnienie – dla 15 uczestników.

Zgłoszenia do konkursów można dostarczyć osobiście lub przesyłać do dnia 17 marca 2021 r. na adres:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie                                                                                                                                    

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

(z odpowiednim dopiskiem: „Cudna – nienudna palma wielkanocna” / „Pisanki, kraszanki, jajka malowane” / „Wielkanocne skrapowanie z jajem” / „Lubelski stroik świąteczny” w zależności od wybranego konkursu).

Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi do dnia 25 marca 2021 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie                                   

tel. (81) (81) 44 16 693 oraz (81) 44 16 802   

e-mail: konkursy@lubelskie.pl

 

Źródło UM w Lublinie