Lubelskie: XXXX Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych, w tym uczniów z klas VII-VIII z województwa lubelskiego do udziału w XXXX Małym Konkursie Recytatorskim. 

W Konkursie obowiązują trzy kategorie: uczniowie klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII ze szkół podstawowych z obszaru województwa lubelskiego. Zgodnie z ustalonymi zasadami uczestnik Konkursu przedstawia jeden wiersz bądź fragment wybranej prozy, która nie była prezentowana w innych konkursach. Tematyka repertuaru jest dowolna. Należy jednak pamiętać, że wybranego repertuaru nie można zmienić na kolejnych etapach Konkursu. Występ może trwać maksymalnie 5 minut. 

Jury na każdym z etapów oceniać będzie przede wszystkim oryginalność i wartość artystyczną przedstawionego materiału. Ponadto w ocenienie komisja oceni dostosowanie wybranego repertuaru do możliwości wykonawczych recytatora, jego interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W składzie ustanowionej komisji nie mogą zasiadać instruktorzy oraz nauczyciele uczniów biorących udział w Konkursie. 
Eliminacje powiatowe powinny odbyć się w poszczególnych placówkach w terminie do 24 maja. Jury w turniejach powiatowych może wytypować 3 uczestników, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Organizatorzy mają obowiązek przesłać protokoły wraz z kartami zakwalifikowanych uczestników do Wojewódzkiego Konkursu Laureatów na adres WOK-u w Lublinie. Zwycięzcy powiatowych eliminacji wezmą udział w Wojewódzkim Koncercie Laureatów, który wstępnie zaplanowano na 7,8 i 9 czerwca.
Organizatorzy eliminacji powiatowych mogą ustalić limity zgłoszeń, indywidualnie dla każdej z gmin lub szkół ze swojego terenu. W przypadku utrzymania lub zaostrzenia obostrzeń związanych z trwającą pandemią, organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacji i przeprowadzenia konkursu.
Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu dostępna na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
Źródło/Fot.: WOK Lublin