Lublin: Ocieplanie wizerunku Lubartowskiej

Ulica Lubartowska w Lublinie. Generalnie od lat cieszy się złą sławą. Ale od teraz przynajmniej wygląda trochę ładniej. Dokładnie chodzi o chodniki. To efekt zakończonego remontu ciągów pieszych ulicy.

Roboty drogowe dotyczyły blisko 415 metrów chodników po obu stronach ul. Lubartowskiej, na fragmencie od ul. Bajkowskiego do al. Solidarności.

Co się zmieniło?

Zakres robót objął wymianę nawierzchni chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych wyznaczonych na części pasa drogowego przeznaczonej dla pieszych. Chodniki mają teraz nową nawierzchnię z płyt betonowych o wielkości 50×50 cm. Ich kolorystyka jest spójna architektonicznie oraz estetycznie z przyległymi ulicami. Zgodnie z obowiązującymi standardami dla ruchu pieszego w Lublinie, w strefach o randze historycznej stosuje się odmienne nawierzchnie podkreślające rangę danej przestrzeni. W przypadku ul. Lubartowskiej cel ten osiągnięto poprzez zastosowanie dużych płyt betonowych w odmiennym do pozostałej części miasta kolorze. Ponadto ograniczono stosowanie fazowanej kostki brukowej. Natomiast zjazdy oraz miejsca postojowe powstały z kostki betonowej brukowej. Na całej długości remontowanego chodnika wymieniono także krawężników. Dodatkowo do odnowy przeznaczono powłoki malarskie elementów małej architektury – kwietników i koszy na odpady. Wykonawca w ramach rozszerzenia prac przebrukował całą zatokę przystankową – informuje Urząd Miasta.

Koszt  remontu chodników przy ul. Lubartowskiej to około 662 tys. zł. To teraz jeszcze drobnostka. Oby było bezpieczniej przy Lubartowskiej …