Lublin: Przyjechały wielkie skarby

Do Lublina dotarły już prawdziwe skarby i cenne pamiątki, przywiezione z krakowskiego Wawelu. Będą prezentowane na wystawie „Z Wawelu do Lublina. Skarby królewskiego dworu”. To wszystko w Muzeum Narodowym na lubelskim Zamku, od soboty, 4 grudnia.

Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Narodowego w Lublinie i Zamku Królewskiego na Wawelu.  Za pomocą królewskich pamiątek z czasów od Kazimierza Wielkiego do Jana Kazimierza Wazy przywoływać będzie czasy świetności zamku królewskiego w Lublinie oraz atmosferę średniowiecznej, renesansowej, manierystycznej i barokowej rezydencji monarszej.
Przypomniane zostaną najważniejsze momenty w historii Zamku Lubelskiego: budowę za czasów Kazimierza Wielkiego, ukończenie fresków kaplicy św. Trójcy, renesansową przebudowę oraz odbudowę w czasach Władysława IV i zniszczenie podczas potopu. Zamek ukazany zostanie jako miejsce gdzie kwitła kultura artystyczna i umysłowa oraz jedno z istotnych centrów sprawowania władzy i prowadzenia polityki.
Na wystawie będziemy mieli okazję podziwiać reprezentatywny zespół królewskich pamiątek, przedmiotów osobistych i darów, począwszy od złotniczej fundacji Kazimierza Wielkiego poprzez arrasy z kolekcji zamówionej w Brukseli przez Zygmunta Augusta, elementy paradnej augsburskiej zastawy polskich Wazów czy nieznaną dotąd pieczęć Jana Kazimierza.
Zabytki obejmujące zarówno przykłady malarstwa i rzeźby, jak i artystycznego rzemiosła: klejnoty, złotnictwo, meble, numizmaty, oprawy ksiąg z królewskimi superekslibrysami, zegary, broń, kobierce, hafty, tapiserie, kafle obok detali średniowiecznej i nowożytnej architektury, stworzą panoramę przemian stylowych, których inicjatorami byli kolejni monarchowie.
„Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego dworu. Wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum”
Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9,
4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

 

 

fot. Muzeum Narodowe w Lublinie