Nałęczów: Ktoś chce zmienić pracę?

 W Nałęczowie będą za darmo szkolić. Po to, żeby mieszkańcy mogli znaleźć lepszą pracę i zdobyć nowe kwalifikacje. Nabór do III edycji bezpłatnych szkoleń, właśnie się zaczął.

Propozycja jest skierowana głównie do kobiet. W ramach programu, uczestniczki projektu skorzystają z  bezpłatnego szkolenia w zawodzie – pracownik administracyjno-biurowy. Całe szkolenie, kończy się̨ egzaminem i dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Zajęcia będą odbywać́ się̨ w trybie dziennym. Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek, a w przypadku zajęć́ trwających dłużej niż̇ 6 godzin w ciągu dnia, ciepły posiłek. Uczestnicy szkolenia będą też objęci ubezpieczeniem, otrzymają stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe przez 6 miesięcy w wysokości 1800 zł/brutto. Do tego zwrot kosztów dojazdu na staż.

Zainteresowani projektem mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie tel. 81 5014481 lub do Fundacji Synergium ul. Okopowa 16/3, 20-022 Lublin tel.: 81 473 53 88.