NIK negatywnie ocenił działania Grupy Azoty

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Azotach Puławy. Izba negatywnie ocenia działania związane ze sprzedażą Zakładu Opieki Medycznej „Medical” w Puławach sprzed pięciu lat przez „Azoty”. Grupa na przeprowadzonej transakcji miała sporo stracić. Z tego powodu NIK postanowił przyjrzeć się dokładnie całej sprawie.

 

NIK po kontroli w Azotach

 

„Działania związane z ustaleniem ceny zbycia (…) obarczone były szeregiem błędów i nosiły znamiona celowego działania na niekorzyść sprzedającego” – czytamy w raporcie Izby.

Do sprawy odniosła się już puławska grupa.

– Zarząd Grupy Azoty „Puławy” szczegółowo zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 27 sierpnia 2020 r., dotyczącym wybranych aspektów działalności Grupy Azoty S.A. oraz spółek zależnych – komentuje Katarzyna Hałat, rzeczniczka puławskich Azotów.