Opole Lubelskie: Nowe miejsca pracy dla skazanych

Będą nowe miejsca pracy dla skazanych. Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim podpisał umowę z Panem Marcinem Filipkiem – wiceprezesem firmy CEMAR Puławy Sp. z o. o. 
Za sprawą tej umowy kolejni więźniowie dostaną szansę na wykonywanie odpłatnej pracy. Ponadto dzięki niej osadzeni nauczą się odpowiedzialności i dyscypliny. Przede wszystkim jednak praca zarobkowa daje osobom pozbawionym wolności możliwość wywiązania się z posiadanych zobowiązań, jakimi są spłata alimentów czy naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. 
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby
Źródło/Fot.: Facebook Zakład Karny w Opolu Lubelskim