Powiat rycki: Dawna DW 801 uzyska nowy blask

W grudniu ubiegłego roku powiat rycki przejął część dawnej drogi wojewódzkiej o nr 801 od km 92+550 do km 97+382. Stan nawierzchni przejętej drogi pozostawia jednak wiele do życzenia. W związku z tym Zarząd Powiatu Ryckiego podjął decyzję o remoncie przejętego odcinka. Realizacja zadania ma nastąpić jeszcze w tym roku. Natomiast łączny koszt planowanej inwestycji to 1 200 000 złotych. 

Wniosek o dotację na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1448L” trafił do Marszałka Województwa Lubelskiego w maju tego roku. Władze powiatu pod koniec czerwca podpisały porozumienie zgodnie, z którym Województwo Lubelskie przyznało 400 000 złotych dotacji na realizację tego zadania. Ponadto inwestycja współfinansowana będzie ze środków budżetu powiatu (400 000 złotych) oraz budżetu gminy Stężyca (400 000 złotych). 
Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej Nr 1448L na długości 999 mb, od km 3+351,00 do km 4+350,00. W ramach planowanych prac zaplanowano remont istniejącej nawierzchni, umocnienie poboczy, budowę zatoki autobusowej i stanowisk postojowych. Ponadto wybudowane i przebudowane zostaną chodniki, zaplanowano także remont zjazdów publicznych i indywidualnych. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Prawdopodobnie nowa nawierzchnia powstanie do końca tego roku.