Powiat rycki: Lepsza droga przez Stężycę

Powiat rycki realizuje dalsze inwestycje drogowe. Co prawda, na razie podpisano tylko umowę na modernizację drogi przez Stężycę ale zgodnie z zapewnieniami pierwsze prace ruszą już wkrótce. Koszt inwestycji wynosi ponad 1.32 mln zł brutto.

Należy  wspomnieć, że przebudowę drogi przez Stężycę dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w kwocie 400.000,00 zł oraz Gmina Stężyca w kwocie 400 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1448L przewiduje wyłożenie nowej warstwy na jezdni, przebudowę istniejącego chodnika a tam gdzie są braki wykonanie nowych. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie zatoki autobusowej oraz wjazdy indywidualne i publiczne.