Powiat świdnicki: Konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zbieranie pomysłów i opinii potrwa do 5 maja.

Celem konsultacji jest zebranie potrzeb, pomysłów oraz opinii od mieszkanek i mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin i 5 powiatów) przy realizacji wspólnych działań we wskazanych obszarach tematycznych i planowanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zebrany materiał będzie stanowił podstawę diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu strategicznego na przyszłe lata – Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Dodatkowo konsultacje pomogą zweryfikować: co mieszkanki i mieszkańcy wiedzą o współpracy ponadlokalnej i jak ją opiniują.

Konsultacje społeczne trwają od 1 kwietnia do 5 maja 2021 roku.

źródło: pow. świdnicki