Powiat Tomaszowski: Czasowe zamknięcie starostwa dla interesantów

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Urzędu podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dla interesantów. od 9 listopada  2020 r.  do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem, z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Sprawy będą załatwiane drogą pocztową, drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem e-PUAP)  lub telefonicznie.  W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie wizyty będą umawiane indywidualnie po telefonicznym kontakcie.

Do odwołania zostały także wstrzymane  osobiste przyjęcia mieszkańców przez Starostę, Wicestarostę i Członków Zarządu w ramach skarg i wniosków.

Do odwołania Starostwo pracuje od pn – pt  w godzinach 7.30 – 15.30, z wyłączeniem spraw w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z zakresu WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, która będzie odbywała się w godzinach 8.00 – 14.00 w następujący sposób:

– odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, wpisywaniem współwłaściciela itp.) – po umówionej wizycie telefonicznej (Wydział Komunikacji

w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555  oraz w. 406 i w.408)

– złożenie wniosku w sprawie rejestracji i wyrejestrowania pojazdu(demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów w Informacji Starostwa.

– złożenie wniosku w sprawie praw jazdy: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów na stanowisku obsługi praw jazdy (sala operacyjna praw jazdy).

W przypadku dokonywania opłat w kasie prosimy o płatność przy użyciu karty płatniczej.

Wejście do budynku od ul. Szkolnej będzie możliwe dla interesantów:

Wydziału Komunikacji w sprawach związanych  z:

wydawaniem praw jazdy,

oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sprawach związanych z:

– odbiorem dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
– dokonywaniem adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, dopisanie współwłaściciela itp.)
– zawiadamianiem o nabyciu i zbyciu pojazdu;

a także do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wejście do budynku od ul. Św. Antoniego będzie możliwe dla interesantów:

– Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosków z zakresu rejestracji pojazdu i wyrejestrowania pojazdu (demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż  1 osoba na 1 czynne stanowisko obsługi. Do budynku będzie można  wejść przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (obowiązuje dezynfekcja rąk, bezpieczna odległość, maseczka).

KONTAKT  ZE  STAROSTWEM:
Centrala: tel. 44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 7242915
Sekretariat w.333,
 e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl, Kancelaria w.100