Powiat zamojski: Konsultacje społeczne z udziałem generała.

20 maja br., w OSP Wielącza przeprowadzone zostały kolejne konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

W konsultacjach wzięli udział: nadbryg. Grzegorz Alinowski lubelski komendant wojewódzki PSP
w Lublinie, kierownictwo zamojskiej Komendy Miejskiej PSP st. bryg. Jacek Sobczyński oraz st. bryg. Tomasz Burcon Henryk Matej – burmistrz Szczebrzeszyna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy jest aktywną jednostką, propagującą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród dzieci i młodzieży. Jednostka spełnia wymagania w zakresie posiadanych szkoleń oraz wyposażenia sprzętowego, niezbędnego do udziału w działaniach ratowniczych. OSP Wielącza jest ujęta w planie sieci do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w 2022 roku.

źródło: PSP Zamość