Radzyń Podlaski: II Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2021”

Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w II Radzyńskim Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2021”. Impreza odbędzie się w sobotę 21 sierpnia na ul. Ostrowieckiej w Radzyniu Podlaskim. Ulica ta w tym dniu zamieni się w deptak.

Do udziału w Jarmarku zaproszeni są twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy, rękodzielnicy. Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania oraz wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe promujące własne wyroby. Nie zabraknie także występów artystycznych. Na scenie odbędzie się Festiwal Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Jarmark zakończy występ zespołu „Brathanki”.

Celem Jarmarku jest przybliżenie kultury tradycyjnej, zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych turystów dziedzictwem kulturowym naszego regionu, przekazywanie z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), a także promowanie regionu ze szczególnym naciskiem na prezentację bogatego dorobku dziedzictwa kulturowego – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK i pomysłodawca Jarmarku. Ponadto organizatorzy pragną popularyzować regionalne wyroby, przedmioty użytkowe i artystyczne, a także potrawy i produkty regionalne.

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest czytelne i dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Można to zrobić pocztą tradycyjną, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: radzyn@op.pl Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r. Zakwalifikowani do udziału w Jarmarku wystawcy otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zainteresowanemu udziału w Jarmarku (np. ze względu na oferowany asortyment). Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie pod numerem: 606-234-320.

II Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2021” patronatem honorowym objęli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek. Ponadto Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

 

Źródło: ROK