Radzyń Podlaski: Trwa rewitalizacja rynku

W Radzyniu Podlaski rozpoczęła się rewitalizacja  rynku. Z kilkunastu rosnących tu drzew, zostaną tylko trzy, ale władze miasta zapewniają, że zasadzą nowe.

Zakończone zostały rozbiórki powierzchni placu, trwa układanie infrastruktury podziemnej: kabli elektrycznych, rur kanalizacyjnych. Podzieliliśmy realizację prac w taki sposób, by to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – mówi Tomasz Szczepaniuk inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

W związku z dyskusją na temat wycinki drzew, Urząd Miasta informuje:

Na realizację projektu Miasto w stosownym czasie uzyskało wszelkie pozwolenia, w tym na wycinkę drzew: od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Uzyskane zostało zezwolenie na budowę w Wydziale Budownictwa. Projekt wraz z wnioskiem o dofinansowanie został przyjęty przez Urząd Marszałkowski. Drzewa, które zostały przeznaczone do wycięcia zostały do tego zakwalifikowane przez projektantów ze względu na ich stan. Na placu pozostały trzy duże lipy, których stan jest dobry. Zostanie nasadzonych 11 nowych drzew, młode krzewy, powstaną estetyczne trawniki.