Zmarł dr Lech Jańczuk, politolog i ekonomista, pracownik KUL

Dziś (02.03) zmarł dr Lech Jańczuk, politolog, ekonomista. Od 10 lat adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był członkiem Zespołu Ekspertów KUL. Miał 46 lat.

Doktor Lech Jańczuk w 2000 roku ukończył studia magisterskie z ekonomii na KUL. W 2010 roku na UMCS uzyskał doktorat z nauk politycznych.

Wyróżniał się bogatym dorobkiem w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W ubiegłym roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej .

Był członkiem Zespołu Ekspertów KUL. Często występował w roli eksperta w mediach. Popularyzował wiedzę wśród widzów, słuchaczy i czytelników mediów regionalnych i ogólnopolskich (ponad tysiąc wypowiedzi). Działalność ta miała wymiar edukacyjny. Trudne tematy z dyscypliny nauki o polityce i administracji czy ekonomii przybliżał przy pomocy zrozumiałego języka.

Na razie nie podano terminu uroczystości pogrzebowych.